Förstudie

Precis som det låter är en förstudie ett slags förarbete inför ett IT-projekt för att tidigt etablera kärnan och förväntningarna på projektet. Kontakta oss för att få hjälp att strukturera upp, planera ert projekt och få en kostnadseffektiv lösning!
Skicka mötesföfrågan

Varför tror vi på förstudie?

Vi på We Know IT är djupt övertygade om att förstudier är en grundläggande komponent som banar vägen för framgångsrika IT-projekt som överträffar förväntningarna. Med detta i åtanke vill vi presentera några välgrundade argument för varför en förstudie är en investering värt i guld, eller bitcoin:

Kostnadsbesparing: En förstudie hjälper till att identifiera och minimera potentiella risker och problem i ett tidigt skede. Det kan leda till betydande kostnadsbesparingar genom att undvika dyra ombyggnader senare i projektet.
Tydligare mål: Förstudien hjälper till att klargöra projektets mål och leverabler, vilket skapar riktlinjer för hela projektteamet att följa.
Bättre beslutsunderlag: Förstudien ger en solid grund för att fatta informerade beslut om projektets genomförbarhet och strategi. Det hjälper beslutsfattare att göra välgrundade investeringsbeslut.
Riskminimering: Genom att identifiera potentiella utmaningar och risker tidigt i processen, ger förstudien en möjlighet att skapa en plan för att hantera dessa och därigenom skydda projektets framgång.
Kundnöjdhet: Genom att inkludera kundens och eventuellt slutanvändarnas perspektiv och förväntningar i förstudien ökar vi chanserna för att leverera en lösning som överträffar deras förväntningar.
Kontakta oss

Förstudieprocessen

Workshop:
Under en workshop diskuterar vi tillsammans idéer och tar dem till konkreta digitala lösningar. Workshop är också ett bra verktyg för att behandla specifika områden eller frågor som är kritiska för projektet.
Konceptdesign:
Vi på We Know IT tror på värdet att kommunicera med hjälp av grafik och design. Att tidigt försöka fånga komplexa digitala idéer i något mer greppbart som en konceptdesign brukar ofta förstärka bilden och förståelsen av projektet. Det brukar även skapa en oslagbar “wow”-upplevelse hos våra kunder!
Kravställning:
Den sista fasen av förstudien handlar om att få ner alla idéer på papper i en så kallad kravspecifikation som är projektets ledstjärna. Denna fas handlar om att “kill your darlings” och att navigera rätt i prioriteringen för att lägga grunden för ett projekt som går att genomföra utifrån de givna förutsättningarna.


Snacka?

Är du sugen på en kopp kaffe och en möjlighet att prata affärer, bli en del av vårt team eller bara säga hej? Vi är alltid glada att träffa dig! Kontakta oss och låt oss ta en kaffepaus tillsammans medan vi utforskar möjligheterna som väntar.
Start Your Project
we know it color logo
We Know IT är techbolaget som sedan 2008 levererat innovativa plattformar och uppdrag inom utveckling, design och digital marknadsföring. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten, leveranser över förväntan och ett agilt arbetssätt och kommunikation.
© We Know IT Sweden AB. All rights reserved
arrow-right