Digital strategi

Den digitala arenan erbjuder enorma möjligheter, men också stora utmaningar. Med en digitala strategi får ni underlag för att på bästa sätt lyckas digitalt. Genom att kombinera djupgående analys, branschkunskap och kreativt tänkande skapar vi strategier som inte bara fungerar idag, utan också positionerar er för framgång imorgon.

Skicka mötesföfrågan

Analyser & strategier för framgång

Ett grundläggande strategiarbete är avgörande för att lyckas på den digitala marknaden idag. Våra konsulter går igenom era mål tillsammans med er och gör sedan research, tar fram underlag och analyser för att lägga grunden för ert strategiarbete. 


Det här ingår om ni anlitar oss för att ta fram en digital strategi:

Marknadsanalys:

Konkurrenter - vilka finns, hur syns dem, vad gör dem och vad erbjuder dem
Branschens uppbyggnad
Omvärld (trender, prognoser, tillväxt)
Hur ska olika delar och kanaler se ut?
Analys av produkter, USPar och varumärken
SWOT kopplat till den digitala arenan och digital marknadsföring
Sökordsanalys kopplat till produkten och erbjudande för att synas på sökmotorer som Google

Branding & varumärkesbyggande:

Analys av varumärket
Strategi för varumärkesbyggande, kommunikation, tonalitet och branding

Kanaler och strategi:

Presentation av vilka kanaler som går att synas i, fördelar och nackdelar med dessa
Förslag på hur hemsidan/appen kan förbättras för att maximera konverteringar och bygga varumärke
Strategiunderlag för vilka kanaler vi anser är lämpliga, hur närvaro i kanalerna kan byggas upp och vad de bör innehålla

Lämplig budget och prognos över resultat:

Utifrån vår analys, strategi och rekommendation tar vi fram underlag för en lämplig budget och prognos över möjliga resultat inom strategin och budgeten

Kostnadsförslag baserat på strategi i form av en offert!

Kontakta oss

Snacka?

Är du sugen på en kopp kaffe och en möjlighet att prata affärer, bli en del av vårt team eller bara säga hej? Vi är alltid glada att träffa dig! Kontakta oss och låt oss ta en kaffepaus tillsammans medan vi utforskar möjligheterna som väntar.
Start Your Project
we know it color logo
We Know IT är techbolaget som sedan 2008 levererat innovativa plattformar och uppdrag inom utveckling, design och digital marknadsföring. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten, leveranser över förväntan och ett agilt arbetssätt och kommunikation.
© We Know IT Sweden AB. All rights reserved
arrow-right