Kontakta oss

Volvo.

Volvo, grundat 1927 i Göteborg, är en global ledare inom transportlösningar. Känd för sina banbrytande säkerhetsinnovationer och hållbara teknologier, omfattar Volvos verksamhet personbilar, lastbilar, bussar och marinmotorer. Företaget fokuserar starkt på miljövänliga lösningar och autonom körning, vilket driver omställningen till framtidens mobilitet. Med en stark global närvaro och ett engagemang för samhällsansvar, är Volvo en viktig aktör internationellt.
Besök Volvo
Dataplattform

Brief

Volvo har de senaste åren fokuserat på att bli mer datadrivna genom att utveckla egna datalösningar i en ny molnlösning. Vårt uppdrag har varit att stödja Volvo i att bygga upp detta nya dataflöde och säkerställa en smidig övergång för medarbetare globalt från tidigare lösningar till de nya. Inom uppdraget har vi implementerat machine learning, vilket förbättrar Volvos förmåga att utvinna värde ur sin data. 

Genom att implementera effektiva strategier och robusta dataflöden har vi bidragit till att stärka Volvos datainfrastruktur och användarvänlighet. Detta skapar bättre förutsättningar för innovation, hållbar tillväxt och bibehållen konkurrenskraft på den globala marknaden.
Teknologier
wordpress
php
google ads
woocommerce
google analytics
google tag manager
elementor
Leverans
Cloudbaserad dataplattform
"Citat"
Claes, Team Manager, Volvo

Resultat

Resultatet av projektet har lett till att Volvo framgångsrikt gått från ett gammalt system till ett nytt, cloudbaserat system med egenutvecklade lösningar som både sparar tid och pengar på lång sikt. Under våren 2024 har det nya systemet börjat rullas ut till verksamheter i Europa och kommer inom kort att användas globalt. 

Med den nya plattformen kan administrativa medarbetare förenkla sitt arbete och få bättre anpassad data för beslutsfattande. Detta möjliggör snabbare och mer informerade beslut, vilket i sin tur förbättrar effektiviteten, produktiviteten och konkurrenskraften hos Volvo på den globala marknaden, samtidigt som det främjar en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation.
  • Googles startsida
    20 sökord
  • Ökad trafik på 6 månader
    +50%
  • Konverteringsgrad
    >15%

Vad kan vi göra för dig?

Vi hjälper med att förverkliga er idé och förbättra er digitala närvaro. Låt oss skapa framtiden tillsammans!

Tjänster

Se mer

We Know IT är techbolaget som sedan 2008 levererat innovativa plattformar och uppdrag inom utveckling, design och digital marknadsföring. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten, leveranser över förväntan och ett agilt arbetssätt och kommunikation.
© We Know IT Sweden AB