Information Vi har lanserat en ny hemsida! Upplever du några problem, var god kontakta hello@weknowit.se.

Information Vi har precis lanserat version 2.0 av vår hemsida!
      Upplever du några problem, var god kontakta       hello@weknowit.se.

START
/
KUNDCASES
/
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield är det internationella bolaget som tagit sig an den svenska marknaden för kommersiella fastigheter. Tidigare sköttes all administration, kommunikation och arbetsberedning kopplat till ombyggnationer via Excel och mail. Idag sker arbetet digitalt, tack vare ett smidigt system kopplat till en webbapp utvecklat av ett team på We Know IT.
Webbsida

Brief

Unibail-Rodamco-Westfield var i behov av ett smidigare ärendehanteringssystem vid ombyggnationer i deras fastigheter. Processerna har många parter inblandade, olika leverantörer lämnar förfrågningar, svarar på frågor och det är mycket material inblandat. Med Excel och långa mailtrådar blev processerna långsamma och saknade effektivitet. 

Vi tog fram ett systemflöde för en lättnavigerad webbapp som kunde göra ärendehanteringen snabbare, smidigare och mer kostnadseffektiv. Målet var att kunna ta in fler förfrågningar, minska tiden för administration och att kunna samla all data på ett och samma ställe. Alla inblandade parter skulle ha bättre möjligheter att snabbt kommunicera och agera för att en ombyggnation ska dra igång och flyta på effektivt.
Teknologier
react.js
bankID autentisering
tailwind css
node.js
firebase
docker
komponentbibliotek
Leverans
Automatiserad mailkommunikation
Ärendehanteringssystem
”Som ett steg i arbetet med att digitalisera och utveckla hållbara fastigheter har vi tillsammans med We Know IT skapat en plattform som kan leverera ett effektivt arbetsflöde digitalt med ett användarvänligt gränssnitt för alla parter. Plattformen möjliggör säker och snabb kommunikation, kortare ledtider samt smidig digital administration för att säkerställa effektivitet och transparens i kommande utvecklingsplaner.”
Jimmy Ekström, Head of PMPS Unibail-Rodamco-Westfield Northern Europe.

Resultat

Vi har utvecklat en webbapp med ett väl kommunicerande system integrerat uppnår de mål vi satte inför uppdraget. Med hjälp av systemet får byggare svara på frågor kopplat till den ombyggnation som ska göras för att skapa en förfrågan. Med loggar som håller koll på flödet, möjlighet att bifoga filer, automatiserad mailkommunikation via Sendgrid och autentisering med BankID via Assently förkortas ledtiderna. Det är enklare att ta in fler förfrågningar och kommunikationen mellan leverantörer och beställare flyter på sömlöst. Eftersom allt sker och lagras digitalt är administrationen och delningen av information enklare. 

Tillsammans med URW har vi nu ett support- och vidareutvecklingsavtal, samt hanterar hosting av webbapplikationen. System behöver regelbundet uppdateras för att koden och systemet fortsatt ska fungera optimalt. Dessutom finns stora möjligheter att vidareutveckla flera funktioner för ett ännu bättre system som genomförs löpande. Med ett vidareutvecklingsavtal hos oss finns det minst en dedikerad utvecklare samt en projektledare tillgänglig när ett behov uppstår. 

Har du en idé?

Berätta mer!
we know it color logo
We Know IT är techbolaget som sedan 2008 levererat innovativa plattformar och uppdrag inom utveckling, design och digital marknadsföring. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten, leveranser över förväntan och ett agilt arbetssätt och kommunikation.
© We Know IT Sweden AB. All rights reserved